Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

Ginie
5116 308f 500
1348 1961
Reposted fromtheskyyends theskyyends viakarlla karlla
9439 51a9
Ginie
4012 998b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 19 2015

Ginie
5797 3089 500

Niezgodna.   /   Divergetnt.   (2014)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka

May 14 2015

Ginie
0956 3467
Ginie
Zakochiwałam się w nim powoli, pierwszym tygodniem była przyjaźn, drugim tygodniem zauroczenie, trzecim miłość, a po miesiącu nie mogłam bez niego żyć. 
— ...
Ginie
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść to idź.
— Antoine de Saint-Exupery

May 04 2015

Ginie
6479 48b1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
9225 a931 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaFiodor11 Fiodor11
Ginie
4910 33cc
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaaaaddicted aaaddicted
Ginie
Ginie
1731 c8ce 500
Ginie
8332 56bf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasuben suben
Ginie
Reposted frombeinthe beinthe viasuben suben

April 28 2015

Ginie
9940 3f1f 500
Reposted fromhellsinki hellsinki
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viasom3thingwild som3thingwild
6490 9995 500
Reposted fromsunlight sunlight viachceuciec chceuciec
Ginie
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo
Ginie
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl